تبلیغات
رنــگــارنــگ - ... تلنگر كنكور ...

سلام به دوستای گلم ...

امروز تصمیم گرفتم یكی از متن های پیل افكن آزمون 10 موسسه گزینه 2 رو براتون بزارم.

واقعا متن بسیار سخت، مفهومی و استانداردی هستش ...

من كه تونستم هر 5تا سوالشو صحیح جواب بدم ( ما اینیم دیگه ) ...

در ضمن اگه دلتون خواست و ازش سر درآوردید تا 1 هفته مهلت دارین

جوابهای 5 تستو واسم تو بخش نظرات بصورت خصوصی بذارین ...

انتظار نداشته باشین واسه جواب دادن بهتون جایزه بدم ...

 همین كه حوصله بخرج دادم و اینو نوشتم خودش كلیه ...

بهتون توصیه می كنم حتما حتما بخونیدش و سعی كنید سوالاشو جواب بدین ...

خلاصه از ما گفتن بود ... صلاح مملكت خویش را خسروان دانند و بس ...

 مثالی از نحوه پاسخگویی : ( فرم زیر رو كپی كنید واسم ارسالش كنید )

اسم :         آدرس وبلاگ/نشانی/هرچیزی :    

جواب سوال 1 :          جواب سوال 2 :         جواب سوال 3 :            جواب سوال 4 :

جواب سوال 5 :

 

واسه دیدن متن و سوالاش به ادامه مطلب برین ...


People who suffer from excessive drowsiness during the daytime may be

victims of a condition Known as “narcolepsy” (you go to sleep when you

don’t expect). While most people may feel sleppy While watching TV or after

eating a meal, narcoleptics mey fall asleep at unusual times. They may have a

short sleep while talking or even driving a car. Most narcoleptics have

sevaral sleeping drugs each day with aware periods in-between.

A small number of others feel sleepy all the time and they are aware

only for a short period of time. There are not reliable data showing

how  many have narcolepsy. Some estimates put the number as high as

300000 in the United States alone.

 The cause of this illness has not been shown, but recent researches suggest

that the problem may be from an immune  system reacting badly to the

brain’s chemical processes. Today, there is no cure for narcolepsy,

so people of this condition can only have signs treated through

a combination of a good care and a suitable drug .

 

1-According to the passage it can ba said that ...............................  .

1)                  Narcoleptics are drug addicts

2)                 Most people are narcoleptic sometimes

3)                  The number of narcoleptics is unknown

4)                  Narcolepsy is a usual condition among the young

2-The passage implies that narcolepsy ............................ .

1)                       Is easily cured

2)                      Is really laziness

3)                    Can be a serious illness

4)                     Is an imaginary problem

 

3-Which of the following statements about narcolepsy is wrong ?

1)                       Doctors treat signs rather than causes.

2)                      The causes of narcolepsy have not been found.

3)                     Researchers don’t know how many people suffer from this problem.

4)                   Narcolepsy effects people only having hard work.

 

4-The causes of narcolepsy may be related to .......... .

1)                   Drugs

2)                 Sleeping

3)         Brain chemistry

4)                Watching TV

 

 

5-The main topic of this passage is ...................... .

1)                   Aspects of narcolepsy

2)                Causes of narcolepsy

3)                Treatments  of  narcolepsy

4)               Development of narcolepsy


 

 

 

 

 
طبقه بندی: كنكور،
برچسب ها: كنكور.متن زبان، گزینه2، كنكور آزمایشی، زبان انگلیسی،

تاریخ : شنبه 21 اردیبهشت 1392 | 03:18 ب.ظ | نویسنده : کامیار .میم | نظرات